Wykład Rabina – 1.12.2016

r.

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera w Synagodze w Łodzi dnia 1 grudnia 2016 roku.
Temat - parsze Tory Chaje Sara, Lech Lecha.