Wykład Rabina-24.05.2017

r.

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, który odbył się w Synagodze Łódzkiej dn. 28 Ijar, 5777 = 24.05.2017 
Temat: "Dlaczego nazwa Jerozolima - nazwa Świętego Miasta ani razu nie występuje w całym Pięcioksięgu Mojżeszowym ?" oraz Święto Szawuot - Święto nadania Tory.