Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera – Chai Elul – Ki Tawo – Rosz Haszanah

22 Wrzesień, 2016 r.

"...Każde ubranie da się zmienić, ale nie duszę... "