7 Czerwiec, 2019 r.

Rozmowa na temat Święta Szawuot. Prowadzi Rabin Szalom Ber Stambler

 

://