Kolel Tora – 17.06.2019

r.
"Nie możesz pozyskać dla kolegi problemu....." Mowa o znaleziskach.... Omawiany jest rozdział Talmudu Bava Mecija 8A. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://