Adar (2) 22

r.
Birkat kohanim (s. 268) aktywuje B-ski Intelekt. „Uniesienie rąk” (przez kohanim) to podniesienie atrybutów emocjonalnych (midot). Ich błogosławieństwo Izraela, „dzieci królów” (1), oznacza malchut. Mamy więc pełną konfigurację Dziesięciu Sefirot. (2) PRZYPISY 1. Porównaj Szabat 67a. 2. Dziesięć Sefirot, dziesięć atrybutów G-d, przybywa w zasięgu pojmowania człowieka przez Torę i micwot. Każda micwa ma swoją rolę, a tutaj Rebe opisuje wpływ błogosławieństwa kohanim znalezionego w dzisiejszej lekcji Chumash.