HaJom Jom – Dzień za Dniem

HaJom Jom – Dzień za Dniem
HaJom Jom (hebr. – היום יום, „Dzień za Dniem…”) – jest to swoisty kalendarz na rok hebrajski 5703 (1942-1943), autorstwa Rabina Menachema Mendla Schneersona na życzenie jego teścia, Rabbi Josefa Ic’chaka Schneersona, w okresie zimy 1942 roku.
Dla każdego dnia kalendarza „HaJom Jom” są przypisane fragmenty Chumasz, Tehillin i Tanji do studiowania właśnie tego konkretnego dnia – HaJom w owym 5703 roku.
Praktyka ta jest znana pod nazwą Chitas (חת”ת). Studiowanie kolejnego rozdziału Chumasz jest łączona z odpowiednim dla danego rozdziału komentarzem Raszi.
Każdego dnia Rebbe również opisywał wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym dniu, lub zwyczaje praktykowane w Chabad-Lubawicz tego dnia, i / lub krótka inspirująca myśli na ten dzień, zaczerpnięta, z reguły, z dzieł Szóstego Rebe, Josef’a Jic’chak’a Schneersohna. Opisując tę pracę, Rabbi Josef Jic’chak napisał: „Książka, jest małego formatu … ale przepełniona perłami i diamentami najwyższej jakości … Wybitny palatium Chasydyzmu.”
Dziennik nigdy nie był ponownie wydany, jednak wydanie odnowione było wiele razy i nadal prowadzone są nad nim studia.
W wielu synagogach Chabad Lubawicz zapisy na każdy dzień są głośno czytane po porannej modlitwie szacharit.
HaJom Jom (hebr. – היום יום, „Dzień za Dniem…”) – jest to swoisty kalendarz na rok hebrajski 5703 (1942-1943), autorstwa Rabina Menachema Mendla Schneersona na życzenie jego teścia, Rabbi Josefa Ic’chaka Schneersona, w okresie zimy 1942 roku.
Dla każdego dnia kalendarza „HaJom Jom” są przypisane fragmenty Chumasz, Tehillin i Tanji do studiowania właśnie tego konkretnego dnia – HaJom w owym 5703 roku.
Praktyka ta jest znana pod nazwą Chitas (חת”ת). Studiowanie kolejnego rozdziału Chumasz jest łączona z odpowiednim dla danego rozdziału komentarzem Raszi.
Każdego dnia Rebbe również opisywał wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym dniu, lub zwyczaje praktykowane w Chabad-Lubawicz tego dnia, i / lub krótka inspirująca myśli na ten dzień, zaczerpnięta, z reguły, z dzieł Szóstego Rebe, Josef’a Jic’chak’a Schneersohna. Opisując tę pracę, Rabbi Josef Jic’chak napisał: „Książka, jest małego formatu … ale przepełniona perłami i diamentami najwyższej jakości … Wybitny palatium Chasydyzmu.”
Dziennik nigdy nie był ponownie wydany, jednak wydanie odnowione było wiele razy i nadal prowadzone są nad nim studia.
W wielu synagogach Chabad Lubawicz zapisy na każdy dzień są głośno czytane po porannej modlitwie szacharit.

Poniżej przetaczane są tłumaczenia niektórych z tych zapisów – HaJom Jom. 
 

Powiązane artykuły

Siwan 24

„Pytasz, jak możesz być związany (m'kushar) [1] ze mną, kiedy nie znam cię osobiście…” * „…Prawdziwą więź tworzy się studiując Torę. Studiując moje maamarim, czytając sichot [2] i ...

Ijar 5, 20 Omer

Alter Rebe otrzymał następującą naukę od cadyka Reb Mordechaja, który usłyszał ją od Baal Szem Towa: Dusza może zstąpić na ten świat i żyć siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat, aby w...

Nisan 12

Od czasu Exodusu z Egiptu naród żydowski nazywany jest „Armią B-ga” (Ks.Szmot, 12:41). Jest nazywany także „sługami”. Różnica polega na tym, że sługa pełni służbę dla swego pana, któ...

Adar 4

Początkowe przygotowania do pogrążenia się w głębokie koncepcje intelektualne, zwłaszcza koncepcje B-skości, to: (a) mozolny wysiłek ciała, by pozbyć się upojenia doczesnymi sprawami...

Adar 2

Rabeinu Haggadol (nasz Wielki Nauczyciel), Alter Rebe, przedstawił chasydom program służenia (awoda) umysłem i poszukiwania prawdy, krytycznej analizy każdego swojego ruchu, aby mieć...

Szwat 28

Z nauk Baal Szem Tow'a: „Kiedy zobaczysz chamora, osła” – kiedy dokładnie zbadasz swój chomer („materialność”), swoje ciało, zobaczysz… ..."twojego wrogą" - co oznacza, że twój cho...

Elul 22

Doktryna chasydzka wymaga, aby przed upomnieniem drugiego obcinać sobie „paznokcie”, aby drugiego nie pokaleczyć. „Oni (siły zła) chwytają za paznokcie”; każde pchnięcie to k'lipa i ...

Aw 17

Rebe Cemach Cedek wyjaśnił związek ognia i wewnętrznej Tory. Tora wewnętrzna dodaje witalności Torze Objawionej. Gdy człowiek studiuje halachę i wie, że po 120 latach na ziemi ta sam...

Aw 13

„Mów o nich, gdy jesteś w domu twoim...” (Dwarim, 6:7). Nasi mędrcy (1) wyjaśniają, że „mów o nich” odnosi się do słów Tory. Jednak w samym studiowaniu Tory jest wiele stopni i wszys...

Siwan 30

Studiując cotygodniową parszę, dwa razy tekst i raz Targum Onkelos, przeglądamy wers po wersecie. Czytamy również haftorę; dwie, w przypadku Szabat-Rosz Chodesz lub parsz łączonych i...

Siwan 21

Alter Rebe wyjaśnia (w Tanya rozdział 3), że trzy zdolności intelektu, chochma-bina-da'at i siedem sił emocjonalnych, ewoluują z dziesięciu niebiańskich Sefirot. Wszystko to odnosi s...

Siwan 20

Wśród aforyzmów mojego dziadka: Struktura intelektualna i emocjonalna chasyda jest zgodna z jego pierwszym jechidus z jego Rebe. Pierwszy jechidus (*) jest zgodny z esencją charakter...

Adar 2, 16

Awoda - służenie B-gu dla człowieka interesu obejmuje również wzbudzanie w sobie wiary i doskonałej ufności wobec Tego, Kto karmi i podtrzymuje wszelkie ciało, że zapewni mu obfite ś...

Adar (I) 21

Pojęcie "chasyd" jest pojęciem starożytnym. Mędrcy tak nazywali nawet Adama. Opisuje ono perfekcję i doskonałość intelektualną lub emocjonalną albo jedno i drugie. Jednakże w chasydz...

Adar (I) 13

Mój ojciec powiedział: Jestem pewien, że kiedy chasyd znajduje się w bejt hamidrasz  studiując lub recytując maamar z Chasydus innym chasydom, moi przodkowie są przepełnieni rad...

Cheszwan 13

Baal Szem Tow zwykł nauczać swoich uczniów podczas regularnych sesji nauki Gemary. Jego styl studiów wyróżniał się swoją precyzją i błyskotliwością, obejmował m.in.studium dzieł Ramb...

Adar (I) 8

Alter Rebe raz wezwał młodego ucznia Magida i powiedział mu  - swoją „starą piosenkę”: „Moja Micwa - to uczyć swoje dzieci."; Twoja Micwa - to utrzymanie i zapewnienie godnego ż...

Adar 1, 5

Nie ma najmniejszego cienia wątpliwości, iż gdziekolwiek stąpają nasze stopy, wszystko po to, aby oczyścić i rozjaśnić świat słowami Tory i tefila (modlitwy). My, wszyscy naród Izrae...

Szwat 8

Szczególnie w tych dniach, gdy dzięki dobroci B-ga stoimy na progu odkupienia, musimy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby wzmocnić każdy aspekt naszej religii. Micwot należy prze...

Szewat 5

Należy czytać słowa Tory, recytować Tehillim lub werbalnie powtarzać Misznę, kiedy tylko jest to możliwe, aby wzmocnić istnienie Stworzenia, aby zostać ocalonym od chibut hakever1 i ...

Kislew 19

Z listu mojego ojca*: 19 Kislew... święto, podczas którego „On odkupił naszą duszę w pokoju” [1] i dane nam oświecenie i witalność naszej duszy, ten dzień to Rosz HaSzana, ponieważ ...

Kislew 13

Mój ojciec powiedział: Chassidus zmienia to, co istnieje, i odkrywa esencję natury. Esencja natury Żyda jest poza oszacowaniem i oceną, ponieważ jest on częścią Esencji (B-ga), a kto...

Kislew 8

Człowiek powinien myśleć nad tym, jak wielkie są dobrodziejstwa Stwórcy: Tak wydawało by się nikła, istota, Człowiek, może sprawić wielką radość „Największemu ze wszystkich wielkich”...

Cheszwan 20

Dzień urodzin Rabina Szoloma DovBera z Lubawicz (1860). Piąty Lubawiczer Rebe, Rabin Szolom DowBer Schneersohn (znany pod akronimem „Rashab”), urodził się 20 dnia Cheszwan roku 5621...

Elul 23

Rabin Mosze, syn Alter Rebe, w wieku od 8 do 11 lat studiował w Gittin 67a (Talmud Babiloński - od tłum.) stanowiący o kształtowaniu prawości mędrców. Pewnego razu Rabin Szymon bar J...

Elul 16

Alter Rebe zinterpretował stwierdzenie: „Kto ocalił jedno życie (ludu) Izraela, jest tak, jakby ocalił cały świat”: Należy postrzegać Żyda, jak stojącego w pierwotnej myśli Adama Ka...

Elul 17 – Ki Tawo

Sam Alter Rebe zawsze czytał Torę ze zwoju. Pewnego razu, w Szabat parszy „Ki Tawo” Rebe nie było w Lioźnie, a jego syn (później znany jako Miteler Rebe), który nie osiągnął jeszcze ...

Aw 2 – Menachem Aw 2

Wytyczne dla wszystkich: chłopiec zaczyna zakładać tefilin dwa miesiące przed swoją bar micwą; najpierw bez b'rachy, potem kilka tygodni później z b'racha

Tammuz 27

Genialny i sławny uczony, wyjątkowo uzdolniony i niezwykle głęboki w swoich badaniach, przybył do Łożyny i rzucił się w wir nauki Chasydyzmu. Dzięki swoim potężnym zdolnościom intele...

Tammuz 15

Mój ojciec pisze w jednym ze swoich maamarim: Pulchność ciała może być wynikiem duchowej przyjemności, którą czerpiemy ze obcowania (służenia) Haszem. Opowiadają o Rabinie Naumi...

Tammuz 3

Mój dziadek powiedział: jęk Żyda, który, broń Boże, wynika z fizycznego nieszczęścia, jest także wielką teszuwą; o ileż bardziej jęk wywołany duchowym cierpieniem jest wzniosłą i sku...

Siwan 28

Cemach Cedek opowiedział kiedyś swojemu synowi, mojemu dziadkowi, zdarzenie ze swojego życia i stwierdził: Za pomoc komuś, przekazując na wyżywienie choćby 70 kopiejek (mała rosyjska...

Siwan 27

„B-g pobłogosławi cię we wszystkim, co przedsięweźmiesz” (Dwarim, 15:18). Człowiek potrzebuje jedynie stworzyć 'naczynie' na swój byt i dołożyć wszelkich starań, aby to 'naczynie' by...

Adar (I) 6

Haszem obdarował człowieka wspaniałą cechą, jest nią posiadanie wrodzonego zmysłu - „uczucie” okazywania komuś życzliwości i czerpania z tego głębokiej przyjemności. Może się to prze...

Adar (II) 6

Tradycyjnie uważa się wśród starszych hanaszim (mędrców), że Tanja jest kompilacją rad udzielonych przez Alter Rebbe do hanaszim na jechidus’ch w latach 5540-5550 (1780/90)...

Szewat 12

Intelekt i podekscytowanie to są dwa odrębne światy. Intelekt - świat zimny i spokojny; podekscytowanie - świat kipiący i porywczy. Praca człowieka polega na ich łączeniu, zjednoczen...

Szewat 7

W wieku dziewięciu lat Alter Rebbe studiował geometrię i astronomię. W wieku dziesięciu lat stworzył kalendarz na piętnaście lat. Gdy miał dwanaście lat, zdarzyło się, że wykładał pu...

Tewet 16

Cemach Cedek powiedział Rabinowi Hendelowi* w trakcie jechidus (spotkanie): „Studiowanie Zoharu wywyższa duszę; studiowanie midraszu pobudza serce; Tehillim - łzami oczyszcza (naczyn...

Kislew 28

Było w zwyczaju, że Cemach Cedek urządzał coś w rodzaju farbrengen podczas jednego z wieczorów Chanuki z rodziną, synowe też były obecne. Nazywało się to „wieczorem latkes”. Taka był...

Cheszwan 28

Pojęcie B-skiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych poszczególnych osób są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sa...

Cheszwan 26

Realnym sposobem poznania własnego charakteru jest rzetelne rozpoznanie własnych wad oraz własnych cech pozytywnych. A gdy się pozna swoje wady trzeba je przepracować, naprawić, a ni...

Cheszwan 17

Czasu trzeba strzec. Należy pilnie „przyjąć jarzmo Tory”. Każdy mijający czas to nie tylko dzień, ale także życiowe przemijanie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalmi Berachot 1: 1...

Cheszwan 14

Człowiek powinien szukać duchowości w życiu z całą siłą i stanowczością, tak jak szuka pomyślności materialnej w swoim życiu ...

Cheszwan 4

Codzienne studiowanie Tory jest kluczowe dla samego życia. Dotyczy to nie tylko duszy uczącego się, ale także dusz jego rodziny. Wówczas (poprzez studiowanie Tory) atmosfera domu sta...

Cheszwan 3

Bereiszit radosna sedra (parsza), chociaż zakończenie tej parszy nie jest zbyt radosne - za grzechy ludzkości następuje Wielki Potop. Jednak Noach zostaje uratowany - szczęśliwe zako...

Tiszrej 25

Dziesięć melodii, niektóre tylko pojedyncze strofy, przypisuje się autorstwu Alter Rebbe jako skomponowane przez niego. Te przypisywane Mitteler Rebbe zostały skomponowane w jego cz...

Elul 28

"Błogosławieństwo B-ga przynosi bogactwo "(Misznei, 10:22). Jest to stwierdzenie ogólnie, natomiast szczególnie - dla każdego, kto poświęca swój czas na zajęcie się potrzebami wspól...

Elul 14

Kierując się wskazówkami mojego ojca: Trzymaj się z daleka - w najwyższym stopniu - od agresywnych napastników. Nie dlatego, że brakuje nam mocy bądź ducha do zwycięstwa lub jesteśmy...

Elul 8

Cemach Cedek wymienił trzy rzeczy, dzięki którym odniósł sukces na zjeździe  rabinackim w Petersburgu w 5603 (1843). Jedną z nich była zasługa trzydziestu dwóch tysięcy godzin, ...

Aw 12

Alter Rebbe powtórzył to, co Maggid z Międzyrzecza powiedział, cytując Baal Szem Towa: "Kochaj swojego bliźniego, jak siebie samego", co jest interpretacją i komentarzem do "Kochaj H...

Aw 1

Wyjątkową cechą Mesjasza jest to, że jest on skromny. Chociaż będzie on najwyższy pod względem wielkości, ponieważ będzie uczył Tory patriarchów i Mosze Rabeinu (alav haszalom), nad...

Tammuz 29

Odnaleziono odręczną notatkę Cemach Cedek. Treść: Postanowił studiować teksty talmudyczne i halachiczne przez sześć godzin każdej nocy, stojąc. Dzięki B-gu spełnił to i ukończył stud...

Tammuz 17

Różnica pomiędzy pierwszymi tablicami z Dziesięcioma Przykazaniami a drugimi jest następująca: * Tablice (jako takie): Pierwsze były dziełem B-żym natomiast drugie, "....wycios...

Nissan 9

Bogactwo Żyda nie jest w jego domach i złocie. Wieczne bogactwo Żyda jest w tym, by być Żydem w zgodzie z Torą i Micwot oraz wprowadzenie dzieci i wnuków do świata Tory i Micwot.

Adar 27 (1)

Mój ojciec powiedział: Prawda jest ścieżką środkową. Przechylenie w prawo oznacza bycie zbyt surowym wobec siebie i znajdowanie błędów lub grzechów niezgodnych z rzeczywistością, z k...

Szewat 24

......Gdybyś tylko wiedział - powiedział Cemach Cedek - jak wielka jest moc wierszy Tehillim i ich oddziaływanie w najwyższe Niebiosach, recytowałbyś je stale. Wiedzcie, że rozdziały...

Szwat 22

Istnieją dwa rodzaje ustaw prawa: a) ustawy, które tworzą życie oraz b) ustawy stworzone przez życie. Prawa tworzone przez człowieka są prawami życiowymi, więc z...

Tewet 24

Tego dnia Alter Rebe zmarł we wsi Piena w sobotę w nocy - parsza Szmot, w roku 5573 (1812). Jest pochowany w mieście Hadic. Mój dziadek (R. Szmuel) zapytał Cemach Cedek'a: "Co dziad...

Tewet 23

(Tu pojawia się poprawka do tekstu Tory Or, ważna tylko w języku hebrajskim. Tłumacz). Samo narzekanie nie przyniesie nic dobrego. Jęk jest tylko kluczem do otwarcia serca i oczu,...

Tewet 6

"Poznajcie B-ga waszych ojców i służcie Mu całym sercem.”* Wszelka wiedza i zrozumienie Tory, nawet najgłębsza, musi być wyrażona poprzez służbę [B-bu] = awoda. T.j. osiągnięci...

Kislew 16

Fundamentalną  zasadą filozofii Chabadu jest uznanie tego, że powinnością umysłu, który w sposób naturalny jest usytuowany ponad sercem,  jest pokierowanie sercem, by służy...

Cheszwan 29

Nie możemy odpowiednio opisać wielkiej zasługi tych, którzy pełnią świętą służbę przed Stwórcą, m.in. czytając Techilim w obecności minjanu, oraz wielkiej przyjemności, jaką to służe...

Cheszwan 8

Słowo „micwa” („przykazanie”) pochodzi od słowa „cawta” - „połączenie”. Ten, kto wypełnia przykazanie, łączy się z Esencją Najwyższego, która jest początkiem nakazującym wypełnienie ...

Elul 26

Procedura kaszerowania mięsa do jedzenia - poprzez oczyszczenie go z zakazanej krwi - polega na: moczeniu, soleniu i płukaniu. Te pojęcia w awodzie (posłudze): „Moczenie” - zagłębien...

Elul 2

Izraelici nazywani są dziećmi erec cheifec (upragnionej ziemi) - /Malachi 3:12; Ijar 17/,  ponieważ posiadają liczne "cenne przedmioty" (tłum: chafeicim z hebr.: przedmioty), &n...

Tammuz 26

Studiując Torę skupiamy się na tym, co chcemy zrozumieć i zgłębić. Modląc się skupiamy się na słowach modlitwy, na czymś, co przekracza rzeczowe pojmowanie. Studiujac Torę, Żyd czuj...

Tammuz 25

Tammuz 25 Istnieją dwie charakterystyczne  ekspresję w Chasydyźmie: A . Żyd rozpoznaje i czuje nadprzyrodzoną  B-skość. Do tego nie są mu potrzebne żadne dowody. B . Żyd...

Tammuz 24

Tamuz 24 Wybrane z aforyzmów Cemach Cedek: Dla dobra pnimi ("wewnętrznej" osobowości), prośba o błogosławieństwo na awoda streszcza się do "Nie zwracajcie uwagi na puste słowa". Tr...

Tammuz 23

Mój ojciec mawiał: Chasydzki aforyzm sprawia, że w głowie się rozjaśnia, a serce się oczyszcza; cnotliwa chasydzka praktyka wypełnia dom światłem; chasydzka melodia wzmacnia nadzieję...

Tammuz 22

Mój ojciec mówił: Chasydzki aforyzm rozjaśnia umysł i oczyszcza serce; Cnotliwe czyny chasydzkie wypełniają dom światłem; Chasydzka melodia wzmacnia nadzieję i wiarę, przynos...

Tammuz 21

Nie odmawiamy "szehehianu" w czasie tych Trzech Tygodni i to nawet w Szabbat. Jak napisane: Oni Mi zrobią przybytek święty i zamieszkam pośród nich".  Pośród nich to znaczy w k...

Tammuz 20

Istnieją trzy rodzaje hitbonenut kontemplacji, medytacji - hitbonenut: * Medytacja w celu nauki: po gruntownym zrozumieniu samego konceptu, staramy się medytacją zgłębić jeszcze bar...

Tammuz 19

Tammuz 19 Zwyczajem mojego ojca było: podczas podróży, kiedy zatrzymywał się w jednym miejscu na kilka miesięcy, odmawiać tfilat haderech, modlitwę podróżujących, codziennie podczas...

Tammuz 18

Tammuz 18 Alter Rebe powiedział o R. Mosze Wilenker: "Mosze posiada mochin de gadlut (wielkość intelektualną) i w trakcie dziesięciu lat ciężkiej harówki nabrał silnej i obszernej i...

Tammuz 16

Tammuz 16 Ahawat Israel (miłość do bliźniego Żyda) Baal Szem Towa była niewyobrażalna. Magid powiedział: Obyśmy potrafili całować Księgę Tory z taką samą czułością z jaką mój nauczy...

Tammuz 14

Tammuz 14 Cemach Cedek wskazał,  w jednym ze swoich traktatów : "We wtorek Parsza Balak 5562 (1802), że nasz, błogosławionej pamięci nauczyciel powiedział zwracając się do swoi...

Tammuz 13

Tamuz 13,  Święto Wyzwolenia   "W tym dniu Rebbe (R. Josef Icchak) został faktycznie zwolniony. Był uwięziony o 2:15 w nocy w środę, Siwan 15, 5687 (15 czerwca, 1927). Zo...

Tammuz 12

Tammuz 12, Święto Wyzwolenia „Urodziny Rebbego Josefa Jicchaka, w roku 5640 (1880). W tym dniu roku 5687 (1927), otrzymał on [Rabin Josef Jicchak] dobrą wiadomość, że został zwolnio...

Tammuz 11

Tammuz 11 W Tanii wydanej w Zołkwi w roku mewaser tow ("Zwiastun Dobrego", co numerycznie odpowiada 5559, lub 1799), po raz pierwszy wydrukowano Igeret Hatszuwa. Nie ma w niej podzi...

Tammuz 10

W początkowym okresie swojego przywództwa Alter Rebe nauczał, że: "Kroki ludzkie kierowane są przez B-ga". Gdy Żyd przychodzi gdziekolwiek to jest w tym jakaś wewnętrzna (wzniosła) i...

Tammuz 9

Największym gwarantowanym zapewnieniem (B-skiej pomocy) dla wszystkich żydowskich rodziców potrzebujących specjalnej pomocy i wyzwolenia (płynącej z Niebios) dla ich dzieci jest wspa...

Tammuz 8

Dowiadujemy się, że miłość Pana B-ga do Abrahama była spowodowana głównie "…on nakaże (jecawe) swoim dzieciom oraz domownikom...." (Bereszit, 18:19) W tym wypadku "jecawe" trzeba roz...

Tammuz 7

Mój ojciec powiedział: W chasydyźmie "początek jest zakotwiczony w końcu, a koniec jest zakotwiczony w początku". To jest stan igulim  - "kręgi", bez początka ani końca. Mimo to...

Tammuz 6

(Efekt) każdego wykonywania poszczególnej micwy określamy jako dalej poprzez (wykonywanie) tych innych micw – są one makif – ogólne zawierające całą przyrodę. Taką na przyład wszecho...

Tammuz 5

Jeden z bardzo zdolnych i bardzo bliskich chasydów Alter Rebbe miał osobiste spotkanie z nim (yechidus), w trakcie którego (Alter) Rebbe pytał o jego sytuację. Chasyd narzekał z gory...

Tammuz 2

Alter Rebbe napisał w swoim Siddur: "Warto powiedzieć przed modlitwą: "Niniejszym podejmuję się spełnienia micwy - Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Oznacza to, że przykazanie aha...

Ijar 29, 44 Omer

Wzlot duszy przeżywa się trzykrotnie w ciągu dnia podczas trzech davening (modlitw). Jest to szczególnie prawdziwe w duszach cadyków, którzy "idą na całość." Pewne jest, że...

Ijar 28, 43 Omer

Pewnej nocy, we śnie Cemach Cedek widział Alter Rebe (jego dziadka), w okresie trzydziestu dni żałoby po śmierci Alter Rebe, później recytował dla niego maamar, Al szlosza dwari...

Ijar 27, 42 Omer

Mój ojciec opowiadał, że usłyszał od swojego ojca, cytując swojego ojca (Cemach Cedek), który słyszał, że Alter Rebe nazywa siebie synem Maggida (jego Rebbe) i wnukiem Baala Szem T...

Ijar 26, 41 Omer

Nakaz "Będziesz upominać" jest poprzedzony słowami "Nie będziesz nienawidził brata," bo jest to warunkiem nakazu. Tora kontynuuje: "... i nie będziesz przypisywał grzechu mu," bo gdy...

Ijar 25, 40 Omer

Spośród maamarim Alter Rebego z 5555 (1795) w Liozna jest stwierdzenie: "nagrodą micwy jest micwa." Spełnienie micwy w swojej istocie jest nagrodą. Objawienie tej istoty będzie miało...

Ijar 24, 39 Omer

„Jeśli będziesz przestrzegał Moich ustaw". Nasi mędrcy interpretują słowo "jeśli" jako apel, w znaczeniu, "jeśli tylko chcesz przestrzegać Moich ustaw." Błaganie B-ga (jak to było) z...

Ijar 23, 38 Omer

Początkiem naszego, broń B-że, upadku[duchowego, moralnego] jest to brak służenia B-gu z poświęceniem . Wszystko staje się jakby suchym i zimnym. Nawet micwa wykonywana jedynie z prz...

Ijar 22, 37 Omer

Niektórzy z wczesnych chasydów mieli farbrengen kiedyś w latach 5544-47 (1784/87) i istotą dyskusji było to: Rebe (Alter Rebe) zrozumiał  coś nowego - że nie jesteśmy osamotnien...

Ijar 21, 36 Omer

Każdy człowiek powinien wiedzieć, że B-g, poprzez Jego wyjątkową Opatrzność, daje każdemu człowiekowi możliwość przenieść B-oską Wolę ze stanu potencjalnego w stan rzeczywisty. Odbyw...

Ijar 20, 35 Omer

Zwykle człowiek nie jest dumny sam z siebie. Trzeba ciężko pracować . Dzięki cierpliwości i życzliwości, z B-żą pomocą, możemy nad wszystkim zapanować. Natomiast poniżając ...

Ijar 19, 34 Omer

Chassidus jest B-ską inteligencją człowieka, pozwala zrozumieć, jak mały jest, i jak wielkim może się stać.

Ijar 18, 33 Omer

Lag Ba'Omer był świętem, zasługującym na szczególną uwagę Mitteler Rebe. On wraz z Chasydami wychodzili tego dnia na zewnątrz, w pole i choć nie obmywali rąk i nie przełamywali chleb...

Ijar 17, 32 Omer

Tzidkat'cha się nie wypowiada. Niektórzy recytują sz'ma rano, przed poranną modlitwą, aby spełnić swój obowiązek odmawiania sz'ma we właściwym czasie; powinni powtarzać (jak to na...

Ijar 16, 31 Omer

Gdy mój ojciec podcinał paznokcie, umieszczał mały kawałek drewna między nimi przed ich spalaniem. Z punktu widzenia umiejętności i zdolności Chasyd Reb Elyeh Abeler był prostym c...

Ijar 15, 30 Omer

W czasach Alter Rebbe wśród Chasydów znane było powiedzenie: „Kawałek chleba, który mam, jest twój, tak samo, jak jest mój”. Przy tym pierwszym było słowo „twój”, dopiero potem „… tw...

Ijar 14, Pesach Szeini, 29 ...

Istotą Pesach Szeini jest to, że nigdy nie jest za późno. Zawsze jest możliwość naprawy sytuacji. Nawet jeśli ktoś był tamei (rytualnie nieczysty), lub był daleko, a nawet w przypadk...

Ijar 13, 28 Omer

Podczas Minchi, odmawia się tachanun. Pewnego razu Alter Rebe powiedział (w ciągu tam tych lat, kiedy wygłaszał krótkie maamarim): "Trzeba wiedzieć, co jest nad tobą."  Mu...

Ijar 12, 27 Omer

Oto poprawne czytanie modlitewnika siddur: Menu ma'amar z samogłoską kamatz. K'yom...ne'emar, z patach. ("do naszego błagania ... i jest powiedziane: " strona 62). Zachur (ki a...

Ijar 11, 26 Omer

Oto poprawne czytanie z modlitewnika - siddur: V'chain (sz'nei ch'tuvim), z  samogłoską tsayreh, nie patach. ("Przy dwóch ustępach..."; strona 26). Chiyitani (miyardi...

Ijar 10, 25 Omer

Mamy taki zwyczaj – zanurzać kawałek chleba (dla „chamoci”) w sól trzy razy, ale nie posypywać solą chleb. W trakcie uroczystego posiłku na drugi dzień Szawuot 5621 (1861) Cemach Ce...

Ijar 9, 24 Omer

Nasz nauczyciel Baal Szem Tow powiedział: Wszystko, co człowiek widzi lub słyszy jest dla niego wskazówką postępowania dla służby B-gu. To jest idea "awoda", służenia - zrozumieć i d...

Ijar 8, 23 Omer

Emisariusz stanowi jedną całość z tym, kto go wysłał. Teza ta jest zbieżna z tezą o działaniu anioła jako wysłannika B-ga, gdyż ma w sobie B-ską nazwę. Jeśli tak jest z aniołem, na p...

Ijar 7, 22 Omer

Gdy człowiek owija się w tallit gadol (duży talit), nie jest konieczne zakładanie na głowę okrycia i pochylanie głowy; jest to zaznaczone w przepisach cicit w siddur. Naszym zwyczaje...

Ijar 6, 21 Omer

Nasi mędrcy mówili: "Nie należy żegnać się z przyjacielem inaczej, niż słowem pożegnania z Tory, w halacha d'var" . Nasi przodkowie, świętej pamięci Rabini, wyjaśniali: Słowo pożegna...

Ijar 5, 20 Omer

Alter Rebe usłyszał następującą mądrość od cadyka Reb Mordechaja, który z kolei usłyszał to od Baal Szem Towa: Dusza może zejść z tego świata i żyć siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt l...

Ijar 4, 19 Omer

Żydowską tradycją jest, by nie podgalać ani obcinać włosów chłopcom do trzeciego roku życia. Pierwsze cięcie włosów, czyli upszerin chłopca jest żydowską tradycją wielkiej ...

Ijar 3, 18 Omer

Nie powinno się pić wodę przed Hawdalą. Według Tory, dopuszcza się w służbie B-gu wykorzystanie wszystkich behawioralnych cech. Obejmuje to też cechy, które są patologiczne, a nawet...

Ijar 2, 17 Omer

Mój dziadek (Rebe Maharash) urodził się tego dnia w 5593 (1833). Pewnego razu, gdy miał siedem lat, miał sprawdzian wiedzy z tego, czego nauczał go jego ojciec – Cemach Cedek. Mój d...

Ijar 1, Rosz Chodesz 2, 16 ...

Na farbrengen podczas dni sefiry (w pewnego razu, w okresie lat 5651-5653, 1891/93), ktoś powiedział do ojca: "Chasydzi Alter Rebe zawsze liczyli." Mój ojciec z dużym zadowoleniem pr...

Nissan 27. 12 Omer

Jest możliwe, że sprawiona komuś przyjemność będzie całkowicie nietrafiona, jak pisze Alter Rebe w rozdziale 7 Tanii: „Tak nam nakazano - "uświęcić sobą tym, co jest Tobie dozwolone"...

Nisan 26, 11 Omer

Z rozmów (sichot) mojego ojca: „Chassidus wymaga jednego...... Umyj swoje ciało (po hebrajskiu „i b'ssaro”) wodą i ubierz się w kapłańskie szaty".  Element intelektualny Chassid...

Nissan 25, 10 Omer

Awoda (służba Bogu) człowieka powinna być w zgodzie z jego charakterem i wrodzonymi atrybutami. Ktoś potrafi obrabiać perły lub polerować kamienie szlachetne, ale pracuje przy piecz...

Nisan 24, 9 Omer

Zwyczajem jest, aby nie odmawiać sze'he'che'janu b'racha w dniach liczenia Omer'u. W każdym z nas tkwi pierwiastek „nie-dobra”. Ale kozioł ofiarny (reprezentujący zło, był wygnany d...

Nissan 23, 8 Omer

Obecność Mesjasza objawia się w dniu Aharon Szel Pesach, a to objawienie ma znaczenie dla całego Izraela: Pesach jest 'medaleg' - "pomijanie" (zamiast prawidłowego toku), a Laila Szi...

Nissan 22, 7 Omer

Ostatni dzień Pesach W ciągu dnia dbamy o następujący porządek: Kiddush, potem daven Mincha, a po nim -  świąteczny Jom Tow posiłek. Baal Szem Tow zwykł był mieć trzy świąteczn...

Nisan 21, 6 Omer

To był zwyczaj w Lubawicz, aby nie zasypiać w nocy dnia siódmego Pesach, jak również na Szawuot i Hoszana Raba. W wieku dziewięciu lat nie poszedłem spać siódmego dnia Pesach. Trzeb...

Nissan 19, 4 Omer

Mój ojciec pewnego razu rozwinął "Ma nishtana" (te "cztery pytania" na Seder): Jak to ta noc, czyli to przedstawia, ostateczne wygnanie Izraela (wygnania będącego analogią do nocy) ...

Nisan 20, 5 Omer

Pewnego razu w Pesach, Reb Chajim Abraham (syn Alter Rebbe) udał się do swojego brata (Mitteler Rebbe) z życzeniami na dzień  "Jom-Tow”. Reb Chayim Abraham nawiązał do tego, co...

Nissan 18, 3 Omer

Patach Eliasz powiedział przed Mincha, ale nie Hodu (str. 124/125). W 5608 (1848) Cemach Cedek wygłosił maamar od wersetu "Jeśli pożyczysz pieniądze ..." Hebrajskie słowo kessef ("pi...

Nissan 17, 2 Omer

"Ktokolwiek szeroko przedstawia o wyjściu z Egiptu, taka osoba (harei Zeh) ma być czczona" (Haggada). Hebrajskie słowo zeh ("to") wskazuje stan świętości, tak jak w zdaniu: "Tutaj, w...

Nissan 16, 1 Omer

Nawet ten, kto, uchowaj Boże, pochował ojca, wypowiada przed rozpoczęciem ma nishtana "tateh Ich Vell ba reż freggen FEER kashess" ("Ojcze, mam zamiar zadać tobie cztery pytania...

Nissan 15

Podczas pierwszego sederu mój ojciec wypowiadał się krótko, tak, by zdążyć na afikoman przed północą. Na drugi dzień, jednak  on mówił znacznie dłużej: Seder zaczynał się przed...

Nissan 14

Co się tyczy sprzedaży chamec’a jest  zwyczaj w rodzinie Rebbego, by nie wyznaczać rabina jako pośrednika (upoważnionego do sprzedania chamec’a nie-Żydom), a...

Nisan 13

Jarzeit z Rebbe Cemach Cedek. Zmarł w roku 5626 (1866) w Lubawiczach i został tam pochowany. Mój dziadek opowiadał: W wieku 12 lat Cemach Cedek zaczął pisać rozprawy naukowe w dzie...

Nissan 12

Od czasu wyjścia z Egiptu Żydzi są nazywani: "Armia B-ga.". Również są nazywani "sługi". Różnica jest taka: służący wykonuje pracę dla swego pana , które mogą być na różnych poziomac...

Nissan 11

Jakiś czas w dniu swoich urodzin, należy spędzić w odosobnieniu. Powinno się przywołać swoje doświadczenia i myślami zagłębić się w nich. Następnie powinno się odprawić pok...

Nissan 8

Każda dusza ma swoją szczególną pracę, w obszarze intelektu i emocji, zgodnie z jej naturą i charakterem. Napisane jest: „Od moich wrogów dałeś mi mądrość” * ze złych skłonności czł...

Nissan 7

Tekst Vay'hi binsoa (str 185, par Al..): V'chirtzon kol amcha Beit Izrael.   Nazwisko Alter Rebbe - Baruchovitch.   Nazwisko rodziny Rebbe Mitteler - Schneuri.   Nazwi...

Nissan 6

Doświadczenie pokazuje, że mniej dywagacji, ale praca uporządkowana i sumienna, jak to - "przyjemności" Tory (z "prawicy przynosząc blisko i lewą ręką odrzucającą") jedno jest pewne,...

Nissan 5

W Birkat Hamazon w Recei (str. 91), mówi się Baal hayeshuot ("b" w pierwszym słowie) u'vaal hanechamot ("v" w drugim słowie). Mój dziadek wyjaśniał mówiąc: "Miejsce człowieka nie je...

Nisan 4

Dwa rodzaje „Awody” (tł.: służby B-gu) dla osób nie praktykujących regularnie: 1) Awoda „sam na sam”: gdy, na przykład, się jest w pracy, masz wolną chwilę gdziekolwiek jesteś, trze...

Nissan 3

Poprzez regularne sesje studiowania Tory: Parsza Chumasz’a z Raszi codziennie; recytując Tanach z pamięci - każdy rozdział Tory, rozdziały Newi'im i Ketuwim; rozdział Misznajot; regu...

Nisan 2

Jorcajt (rocznica śmierci) mojego ojca Rebe Raszab, (Rabin Szolom Dowber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest tam pochowany tam. Pierwszy maamar  Rab...

Nissan 1, Rosh Chodesh

Mój ojciec polecił swojemu szwagrowi – R. Mosze Horenstein, kochen, powiedzieć Yehi Ratzon po Nassi, zauważając, że nawet Kohein lub Leiwi musi to powiedzieć, bo jest to związane ibur.

Adar (2) 22

Birkat kohanim (s. 268) aktywuje B-ski Intelekt. „Uniesienie rąk” (przez kohanim) to podniesienie atrybutów emocjonalnych (midot). Ich błogosławieństwo Izraela, „dzieci królów” (1), ...

Adar (2) 11

Chassidus składa się z dwóch podstawowych zasad: (a) Zrozumienie każdej halachy (prawa Tory) na jej duchowym poziomie, w jej korzeniach i ostatecznym źródle, a mianowicie w Sefirot ...

Adar (I) 30 Rosz Chodez

Mój ojciec powiedział: chasyd kształtuje środowisko. Jeśli tego nie zrobi, to lepiej powinien sprawdzić swój bagaż starannie, aby zobaczyć, czy jego własne sprawy są w porządku. Sam ...

Szwat 21

Obowiązkiem chasydzkich żon i córek (niech zdrowie i powodzenie im dopisuje w życiu) jest objąć przywództwo w każdej działalności poświęconej umocnieniu religii i ogólnie tradycji ju...

Szwat 19

Istota pierwszej pozytywnej micwy (przekazania) zawarta jest w słowach Rambama*: „Wiedza tego, że istnieje Pierwsza Istota, która spowodowała istnienie wszystkich istot; znajomość te...

Tewet 25

Z nauk mego ojca: Wyjście z Egiptu oznacza uwolnienie się od własnych ograniczeń i przekroczenie granic, a Chassidus ma umożliwić człowiekowi wyjście poza ograniczenia materialnego ś...

Szwat 16

Mój ojciec powiedział: Pomiędzy chłodem [obojętnością] a herezja przebiega  bardzo cienka granica! Mówi się: „Albowiem Wiekuisty, B-g twój - to ogień trawiący…” (Dwarim 4:24) B-...

Szewat 14

Nasi Święci przodkowie, Rebbe'im od pokoleń, wołali do B-ga, co sprowadziło B-skie miłosierdzie w stosunku do chasydów, tych z nimi związanych, oddanych. To nie wszystko; też modlili...

Tewet 29

Jesteśmy "pracownikami dziennymi" [Eruvin 65a] . Dzień oznacza światło. Nasza praca ma na celu oświecenie, oświecenie świata światłem Tory. Poza koniecznością właściwego podtrzymywan...

Tewet 22

Mój ojciec mówił w trakcie farbrengen: tak jak zakładanie tefilin każdego dnia to micwa nadana przez Torę każdemu, bez względu na jego stosunek do Tory, bez względu na to, czy studiu...

Tewet 13

Pod latarnią gromadzą się ci, którzy szukają światła, światło przyciąga....

Tewet 11

Życie człowieka zależy od otaczającego go powietrza. Bez powietrza nie może żyć, a jakość życia zależy od jakości powietrza. W atmosferze Tory i micwot panuje zdrowe życie. W środo...

Tewet 9

Naszym zwyczajem jest mówienie w Aleinu (Modlitewnik Tehilat Haszem s. 84) "gdyż kłaniali się próżności i nicości", i dobitne nie mówienie "i módl..."(1). Powtarzane jest to również ...

Tewet 8

Cemach Cedek pouczał wszystkich swoich młodszych wychowawców, wnuków że oprócz regularnych nauk powinni poznawać proste znaczenia modlitw. Raz w miesiącu dzieci przychodziły do swoje...

Tewet 2

"Kampania Grecka" miała na celu "sprawić, by zapomnieli o swojej Torze i sprofanowali  prawa woli Twojej" (Sidur s. 59); jak ujął to Midrasz (Bereiszit Raba 16) - Grecy żądali: ...

Kislew 12

Baruch szepetarani * (Sidur s. 70), recytuje się nie wymawiając imienia B-ga Wszechmogącego. Wypowiada się w poniedziałki, czwartki lub Rosz Chodesz, ale nie w Szabat.   Mamy ...

Kislew 7

1. Szkoła myślenia, która neguje [zaabsorbowanie] materialnością, wskazując na obrzydliwą i odrażającą naturę wszystkich cielesnych i materialnych rzeczy. To jest szkoła Mussara. 2....

Kislew 6

Mój ojciec powiedział, że recytacja "sz'ma" przed nocnym snem (s. 118-124) jest niczym "zminimalizowana spowiedź" przed śmiercią. Ale potem opuszcza się 'plac targowy' na zawsze, a "...

Cheszwan 27

R. Aizik Homiler: Gdy przyjechałem do Ljozny, spotkałem starszego chasyda, który był chasydem Maggida i R. Menachema Mendla z Horodoka. Mówili:           &nb...

Cheszwan 25

B-ska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddiszkeit i krzewienia Tory. Gdy orzesz i siejesz - rzecz rozwija się, rośnie.

Cheszwan 24

W sprawach materialnych zawsze powinniśmy odnosić  się do tych, czyja sytuacja jest niższa niż nasza własna i dziękować B-gu za łaskawość i dobroć, którą nas obdarował. W spraw...

Cheszwan 23

Cemach Cedek  był aresztowany dwadzieścia dwa razy podczas konferencji rabinicznej w Petersburgu w 5603 (1843), z powodu przeciwstawienia się żądaniom rządu dotyczących zmian w ...

Cheszwan 21

Można modlić się tak głęboko, że modlitwa przekształca rozumienie mózgu w emocjonalną wrażliwość serca - i (także przenosi) i mózg i wrażliwość serca - razem do praktycznej służby Ha...

Cheszwan 19

Odpowiedź Alter Rebbe w jechidus: Chassidus to "Sz'ma Israel"(1). Wyraz sz'ma jest akronimem s'u marom eineichem: "Wznieście swoje oczy wysoko" (2) Werset mówi "na wysokości" ( marom...

Cheszwan 16

"Myśli są odzieniem i sługą  intelektu i emocji" (Tania, rdz 4).  Nawet gdy nie służą intelektowi czy emocjom, nadal funkcjonują - jest to wciąż trwający proces myślenia i...

9 Cheszwan

Gdy mój ojciec miał cztery lub pięć lat, przyszedł do swojego dziadka, Cemacha Cedeka, [było to] w Szabat Wajeira, i zaczął płakać, gdy go zapytano czemu płacze, powiedział: "Dlaczeg...

Cheszwan 6

Gdy Alter Rebbe chciał pobłogosławić Rabina Jekusiela Lieplera zamożnością, ten powiedział, że tego nie chce; nie chciał, aby bogactwo odciągało go od studiowania Chassidus'a i jego ...

Cheszwan 5

Bywa, że Żydzi są porównywani do migoczących gwiazd na niebie.  Dzięki ich światłu, nawet ten, kto szuka drogi w ciemności nocy nie zabłądzi. Każdy Żyd, mężczyz...

Tiszrej 4

Nawiązując do wyjaśnienia mojego ojca dotyczącego Tszuwy - przede wszystkim: T: Tamim ... „Nieskazitelnym bądź przed Wiekuistym, Bogiem towim” (Dwarim, 18:13): „To jest awoda (słu...

Tiszrej 28

„Jeśli podług ustaw Moich postępować,  przykazań Moich przestrzegać, a pełnić je będziecie, - tedy  dam wam deszcze w czasie swoim, i wyda ziemia plon swój, a drzewo polne ...

Tiszrej 27

Tora i micwot (przykazania) są dane człowiekowi  od chwili pojawienia się jego na tym świecie z łona matki aż do ostatniego dnia jego życia. Przez to człowiek znajduje się od po...

Elul 24

Były czasy, gdy każda zasłyszna zwięzła, treściwa wypowiedź była uważana za "Torę" (nauczanie, poradnictwo), zaś co się dostrzegało było uważane za jej instrukcję do działań i zachowań.

Elul 20

Niegodziwy arogant nie wyczuwa własnej arogancji i niegodziwości.

Elul 15

Jesziwa Tomchei T'mimim  w niedzielę, dnia 15 Elul 5657 roku (1897). Rozpoczęcie studiów w Talmudycznych oraz Chassidus było w środę, 18 Elul, 5657 (1897). W wieczór wigil...

Elul 3

Ktokolwiek wierzy w indywidualną B-ską Opatrzność wie, że "ludzkie kroki zostały zaprogramowane przez B-ga" (Techilim 37:23), że jego dusza musi oczyścić i ulepszyć coś konkretnego w...

Aw 29

Awoda* ma być wynikiem własnych starań. Najwyższe wysokości są osiągane, gdy człowiek sam odpowiada za siebie - wtedy dokonania są tym bardziej cenne. (tłum. awoda - święta służba...

Kislew 17

Chassidus-Chabad otwiera bramę do przestrzeni chochmy i biny, umożliwiając poznanie i rozpoznanie - z intelektualnym zrozumieniem: "Ten, który przemówił i świat się pojawił.(*) Budzi...

Elul 6

Cemach Cedek opowiadał: Baal Szem Tow bardzo lubił światło; mawiał: „ Or (z hebr.- Światło) jest numerycznym odpowiednikiem słowa „Raz” ( z hebr. - Tajemnica).  Ten, kto pozna ...

Siwan 18

To jest rzeczywisty czas by podążać „śladami Mesjasza" *. Konieczne jest zatem, aby każdy Żyd szukał możliwości wsparcia dla osób, z którymi się styka - starych czy młodych, by inspi...

Siwan 17

Powstrzymanie się od czerpania przyjemności tego świata - w pełnym tego słowa znaczeniu, jest tylko początkiem przygotowania do awoda (służby B-gu). Awoda jako taka jest przeksz...

Siwan 16

Wcześni mędrcy, którzy byli niczym aniołowie (może ich zasługi chronią nas), twierdzili, że uzdrowienie duszy jest jak uzdrowienie ciała: Na pierwszym etapie niezbędne jest umiejsco...

Siwan 15

Początkowo Alter Rebe ogłaszał bardzo krótkie komunikaty, które wywoływały burzę w sercu słuchacza i wzmagały emocje. Były one nazywane d'rachim - "ścieżki". Później jego&n...

Siwan 14

Przy zakładaniu tallit-katan rano wraz z obmywaniem rąk oraz gdy już można powiedzieć b'racha, recytować należy al mitcwat cicit; (L'hitateif b'tzitzit mówi się tylko w przypad...

Siwan 13

Cemach Cedek skomponował wiele melodii. Studiował Torę, czytając na głos i śpewał. Bywało, że przerywał studiowanie lub pisanie artykułów z Chasydyzmu lub odpowiedzi  i zaczynał...

Siwan 12

W błagosłowieństwie szechakol: Jud nih’joh ma kamac jako samogłoskę a nie segol. Mój ojciec napisał list: . Miłuj krytycyzm by wzniósł ciebie na istne wysokości.

Siwan 11

Z rozmów ojca:  „Awoda, czyli służba B-gu, według Chasydyzmu, obejmuje różne rodzaje i poziomy... Poziom zerowy, czyli poziom ”trupa" nie wymaga wiele pracy, ale, dzięki B-gu, ...

Siwan 10

Alter Rebe odpowiadał na pytania Jehudim (Żydów): "... Żydzi są nazywani neirot - lampy. Lampa składa się z pojemnika, knota, oleju i płomienia. Ale ogień trzeba rozpalić - i to...

Siwan 9

Świat potrzebuje oczyszczenia atmosfery. Oczyszczenie przychodzi tylko poprzez słowa Tory. Słowa Tory oferują ochronę dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Podział Miszny na s...

Siwan 8, Issru Chag HaSzawuot

Fizyczny wszechświat jest 'splotem'. Jest to miejsce spotkań, gdzie B-g spotyka się z człowiekiem (jak to się zdarzyło WTEDY na Synaju), dokonuje się selekcja wszystkich stworzeń B-s...

Siwan 7, 2gi Szawuot

Procedura dla członka kongregacji podczas błogosławieństwa kohanima : Gdy Kochanim (Kapłan) mówi yevarech'cha, twarzą do przodu; Gdy Kohanim mówi Haszem, głowa odwrócona w prawo (co ...

Siwan 6, 1szy Szawuot

Baal Szem Tow zmarł w środę, pierwszego dnia Szawuot, 5520 (1760), został pochowany w Mezibuz. Alter Rebe skomentował (w środę 20 Kislev 5559 (1798) w Petersburgu): "W czwartym ...

Siwan 5, 49 Omer

W przeddzień Szawuot 5557 (1797) Alter Rebe nauczał:Uświęć ich dziś i jutro, a oczyszczą swoje szat. "Uświęć ich dziś i jutro", odbywa się z Góry, ale „oczyszczenie swych szat" - trz...

Siwan 4, 48 Omer

Okres Szawuot jest właściwym okresem, by doskonalić naukę Tory i awoda (służenie B-gu) naznaczone bojaźnią / szacunkiem / przed B-giem, również by dążyć do teszuwa (nawrócenia), &nbs...

Siwan 3, 47 Omer

Strzyżenie podczas Trzech Dni Przygotowań przed Wigilią Szawuot, nie podobało mojemu ojcu. Chociaż rozmyślenia nad podejściem Tosafot, w swoim komentarzu zaczyna „Tora itd ..." (Sza...

Siwan 2, 46 Omer

W roku 5589 (1829) Szabat z Parszą Bamidbar przepadał na dzień  5 Sivan. Przed zapaleniem świec szabatowych Cemach Cedek przyniósł maamar "S'u et rosz  avotam”. Interp...

Siwan 1, 45 Omer, Rosz Chod...

Rzuć kij do góry w powietrze, a spadnie z powrotem na "ikrei – końcem od korzenia" *.  Nasi ojcowie, święci Rebbeim, pozostawili dziedzictwo pierwszym chasydom, że "dz...

Nissan 30, Rosz Chodesz 1, ...

Po farbrengen powinno odbywać się w synagodze: farbrengen z s'uda szliszit. W Szabat Mewarchim i święta (jak Rosz Chodesz i w dni świąteczne anasz). Farbrengen  melawy Malka&nbs...

Nissan 29, 14 Omer

Wstęp do "Likutei Tory na trzech Parshiot" jest maamar który zaczyna, "Aby zrozumieć tę sprawę Boskości duszy, jest napisane, nie będziesz jeść ...". Ten maamar pierwotnie wygłosił A...

Nissan 28, 13 Omer

Chasydzi pytali Alter Rebe: “Jaka avoda jest nadrzędna  - miłość do B-ga czy miłość do Izraela?” On odpowiedział: „Obie – miłość do B-ga i miłość do Izraela są po równo zakorze...

Adar (I) 29

W odpowiedzi na l'Chayim są dwie wersje: (a) Ul'szalom L'Chayim towim "dobrego życia, a dla pokoju". Jest tak dlatego, że jeżeli to błogosławieństwo mówi się pierwszym łykiem picia ...

Adar (I) 28

Recytując „Szma….”: w Szabat oraz święta nie mówimy „Ribonno szel olam” lub „lam'natzei'ach”. Jebnak mówimy je w inne dni, kiedy nie mówi się tachanun. Po trzech punktach „szma”, nal...

Adar (I) 26

Z trzema instrumentami: miłością do B-ga, miłością do Tory oraz miłością do Izraela - młodzi studenci zgłębiający Torę powinni podchodzić do swojej  Awoda na 'winnicy Boskiej Ho...

Adar (I) 25

Hoshi'einu (str. 76) odmawia się po Pieśni Dnia oraz w dni powszednie, Szabat, Rosz Haszana Festiwale, i Jom Kipur. Chassid, R. Mordechai Horodoker, mówił: Pierwszym aforyzmem, jaki ...

Adar (I) 24

Rabi Hillela Paritczera zapytał, czy rozmawia się o Chassidus nawet w tych miastach, gdzie ludzie nie mają pojęcia Chasydach i Chassidus, Mitteler Rebe odpowiedział: "dusza słys...

Adar (I) 23

Rabini i uczniowie nazywani są "oczami społeczności" i "głowami tysięcy Izraela", a gdy głowa jest zdrowa, ciało jest to także zdrowe.

Adar (I) 22

 Mój ojciec pisze w jednym z jego maamarim: "Jeśli chodzi szliszit s'uda (trzeci posiłek Szabat): aluzja do wersetu, dziś nie znajdziesz go (manna, czyli Szabat chleba) itp, ozn...

Adar (I) 20

Awoda (przetłumaczona jako „służba” i „dążenie”) nie jest dążeniem do tego, aby sama awoda (służba) była prawdziwa1, raczej sama prawda jest awodą, aby „drążenie” było prawdziwe. Dla...

Adar (I) 19

Nawet zwyczajni chasydzi byli świadomi ich wiedzy Tanach’u. Mieli zwyczajowe postępowania: po Szacharicie, studiowali Miszny; następnie podczas zakładania tałes i tefilin recyto...

Adar (I) 18

Po wypiciu wina I zjedzeniu jednego z siedmiu owoców (s.96), b'racha kończy się: v'al pri hagafen v'al hapeirot Baruch ... al pri hagafen v'hapeirot (nie v'al hapeirot)....

Adar 1, 17

Wiele lat przed uwięzieniem Alter Rebbe w Petersburgu w 5559 (1798), pewnego razu wyszedł ze swojego prywatnego mieszkania do miejsca, gdzie chasydzi się zebrali i powiedział: "...

Adar 1, 16

Alter Rebe powiedział: "Ofiary dla Świątyni ze złota, srebra i miedzi, były bezdusznymi z wyjątkiem luster przynoszonych przez kobiety. Z takich luster zostały wykonane &nb...

Adar 1, 15

Przed wypowiedzeniem  hamotzi b'racha, wykonujemy ma chlebie nacięcia nożem, ale musimy uważać, aby nie przeciąć go. Nawet gdy już wypowiadamy Kiddush nad chlebem, możemy jeszc...

Adar (I) 14

Mój dziadek powiedział ojcu: "Mój ojciec (Cemach Cedek) wyselekcjonował maamarim wydrukowane w Likutei Tory spośród 2000 maamarim."

Adar (I) 12

Jest napisane: "Dar człowieka sprawia, że powstaje przestrzeń dla niego i powoduje, że  staje się wielkim." Niektórzy są znani ze swojej mądrości i bogactwa. Ale "darem człowiek...

Adar (I) 11

To co dobrze jest znane i co jest tradycją, dotyczącą kawanot ("mistyczne intencje") w medytacji: dla tych, którzy nie są nie mogą, nie są w stanie intelektualnie do pogrążenia ...

Adar (I) 10

W modlitwie “birkat hamazon” przed myciem palców należy powiedzieć: „al naharot bavel, lamnatzei'ach bin'ginot, avarcha, zeh cheilek”.Jeżeli “tachanun”  nie został wypowiedziany...

Adar (I) 9

Gdy idziemy ulicą i w myślach powtarzamy słowa Miszny i Tanji, albo siedzimy w swoim sklepie z Chumasz’em lub Tehillim’em - jest to bardziej cenne dziś niż wtedy, gdyby ulice były oś...

Adar (I) 7

Sprawą nadrzędną jest, by każdy Żyd wiedział, że jest wysłannikiem Wszechmogącego, gdziekolwiek by się nie znalazł – spoczywa na nim misją spełnienia, urzeczywistnienia woli B-ga w t...

Adar (I) 5

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że tam, gdzie tylko nasza stopa powstaje, jesteśmy po to, aby oczyścić i rozjaśnić świat słowami Tory i tefilla (modlitwy). My, cały Izrael, są wysł...

Adar (I) 4

Wstępne przygotowania do sięgnięcia głębokich pojęć intelektualnych, zwłaszcza tematów Boskości, stanowią (a) dość duży wysiłek dla ciała, by mogło pozbyć się swego zachwyt...

Adar (I) 3

Alter Rebe powiedział: „Micwa ahawat Israel („Miłość do bliźniego”) dotyczy każdego z ludu Izraela, nawet jeżeli nie są znajomymi. O ileż bardziej też dotyczy ona każdego członka – m...

Adar (I) 2

Rabeinu Hagadol (nasz Wielki Nauczyciel) Alter Rebbe określił program dla chasydów rozwoju (avoda) umysłu i poszukiwania prawdy dla krytycznej analizy przez każdego należącego do ruc...

Adar (I) 1, Rosz Chodesz 2

Napisane: " Człowiek wychodzi do pracy (avoda) aż do wieczora." (Techilim 104:23 ,  ten rozdziiał błogosławieństwa odmawia się w dniu Rosz Chodesz). Każda dusza, która zeszła do...

Szwat 30

30 Szwat – Rosz Codesz 1 Wielu chsydów rozpatruje dzień, w którym przyłączyli się do Lubawicz'ów jako swój dzień "urodzin". Mój nauczyciel, R. Szmuel Betzalel, przyłączył się do Lub...

Szwat 29

Pewnego razu Alter Rebe powiedział: „Komentarze Rasziego do Chumasz'a niczym  „wino Tory”. Otwierają serce i odsłaniają człowiekowi istotę miłości i istotę bojaźni (B-żej)....

Adriaan Reland

Jest taka stara księga "Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata" Autor Adriaan Reland- geograf, kartograf, podróżnik, lingwista, władał kilkoma językami europejskimi oraz język...

Menachem Aw 27

Mesiąc Elul jest miesiącem podsumowania. W materialnym świecie, jeśli przedsiębiorca prowadzi swoje sprawy prawidłowo i ma duże zyski, powinien co jakiś czas w swojej księgowości d...

Aw 26

Z sichot (rozmów) mojego ojca: W chasydzkiej tradycji dotyczącej *Wyjścia z Egiptu* istnieje micwa powtarzania "Exodusu" werbalnie, opowiadając chasydzkie historie oraz czując i pojm...

Aw 23 – Nauka Tory

Nauka Tory: Zimą 5652 (1891-1892 r.), gdy mój ojciec uczył mnie Tanji: "Druga dusza w Izraelu jest w rzeczywistości częścią B-ga, który jest ponad" (Tanja rzd. 2), tłumaczył, że k...

Aw 28

Zasadniczo znane są dwa podejścia ogólne w leczeniu choroby cielesnej: a) leczyć narząd, który jest chory lub słaby lub źle funkcjonuje; b) wzmocnienie zdrowych narządów i ich zdolno...

Aw 8

Sześć Zdarzeń, o których należy pamiętać i recytować każdego dnia, w tym w Szabat, Święta, Rosz Haszana i Jom Kippur.   Moje pradziadkowie mawiali: co dobrego wynika z praktyk...

Aw 4

Bez względu na to, jak bardzo się człowiek przykłada, nie może dostać nawet o grosz więcej niż B-g wyznaczył, ile ten człowiek ma dostać. Trzeba robić to, co się powinno robić, ale ...