Cheszwan 20

r.

Dzień urodzin Rabina Szoloma DovBera z Lubawicz (1860).
Piąty Lubawiczer Rebe, Rabin Szolom DowBer Schneersohn (znany pod akronimem „Rashab”), urodził się 20 dnia Cheszwan roku 5621 od stworzenia (1860).
Po śmierci swojego ojca, Rabina Szmuela z Lubawicz, w 1882 r. Rabin Szolom DowBer przejął kierownictwo ruchu. W ciągu następnych 38 lat napisał i wygłosił około 2000 maamarim (dyskursów nauczania chasydzkiego), w tym słynnych hemszechim (dyskursów serializowanych), które zawierają jego głębokie, analityczne podejście do chasydyzmu Chabadu. W 1897 r. założył jesziwę Tomchei Temimim w Lubawicz, pierwszą instytucję żydowskiej nauki integrującą „ciało” (studia talmudyczne i prawnicze) i „duszę” (filozoficzną i mistyczną) Tory w spójną, żywą całość; to właśnie ta wyjątkowa forma edukacji i studiowania Tory stworzyła „Temimim” – armię uczonych, natchnionych i oddanych nosicieli pochodni, którzy w nadchodzących dziesięcioleciach dosłownie oddawali swoje życie, aby utrzymać przy życiu judaizm pod rządami sowieckimi.
W 1915 r. Rabin Szolom DowBer został zmuszony do ucieczki z Lubawicz przed nacierającym frontem I wojny światowej i osiadł w Rostowie nad Donem w południowej Rosji. W ostatnich latach swojego życia rozpoczął heroiczną walkę – prowadzoną pod przywództwem jego syna i następcy, rabina Josefa Icchaka Schneersohna – przeciwko wysiłkom nowego reżimu komunistycznego zmierzającym do zniszczenia wiary żydowskiej. Rabin Szolom DowBer zmarł w Rostowie w 1920 roku.