Cheszwan 24

r.

W sprawach materialnych zawsze powinniśmy odnosić  się do tych, czyja sytuacja jest niższa niż nasza własna i dziękować B-gu za łaskawość i dobroć, którą nas obdarował.

W sprawach duchowych powinniśmy odnosić się do tych, którzy są na wyższym poziomie i błagać B-ga, by obdarował też nas inteligencją, abyśmy się uczyli od innych oraz zdolnością i siłą do podnoszenia się na wyższe poziomy (duchowe).