Tammuz 14

r.

Tammuz 14 Cemach Cedek wskazał,  w jednym ze swoich traktatów : "We wtorek Parsza Balak 5562 (1802), że nasz, błogosławionej pamięci nauczyciel powiedział zwracając się do swoich synów z następującym problemem: Aby zrozumieć problem astronomów dlaczego ludzie nie spadają z globu ziemskiego, który przecież jest okrągły na podobieństwo jabłka – szczególnie ci znajdujący się po przeciwnej stronie, na przykład w Ameryce?...trzeba uprzytomnić sobie, że ich odpowiedź jest błędna… Nasz nauczyciel, błogosławionej pamięci, stwierdził że właściwe wyjaśnienie dał nam Ec Chaim, a mianowicie, że Dziewięć Sfer są pielęgnowane przez stan, który się nazywa igulim, (kręgi) a w nich nie ma ani góry ani dołu. Z tego powodu ci żyjący z drugiej strony mają niebo będące kontynuacją naszego nieba. Tam ziemia także jest na dole w stosunku do nieba nad nią."