Tammuz 13

r.

Tamuz 13,  Święto Wyzwolenia  

"W tym dniu Rebbe (R. Josef Icchak) został faktycznie zwolniony.
Był uwięziony o 2:15 w nocy w środę, Siwan 15, 5687 (15 czerwca, 1927). Został wysłany na wygnanie – do miasta Kostrama. Został zwolniony o 12:30 środy miesiąca Tamuz 13, 5687 (13 lipca, 1927)."
Fagment z listu Rebbego napisanego w dniu Swięta Wyzwolenia: "Przesyłam ci maamar (artykuł)…, który jest moim wkładem – w ogólnych dokonaniach – wraz z moimi przyjaciółmi chasydami, gdzie by nie byli. Jest to mój sposób na zjednoczenie się z wami w farbrengen w celu wzmacniania chasydzkiej drogi życia oraz ustalania i trzymania się ustalonego czasu przeznaczonego na naukę Tory i chasydyzmu w celu stymulacji praktycznego wprowadzania tych nauk…
Oby nasz B-g i Beńg naszych ojców pobłogosławił naszą społeczność chasydzką – ich, ich rodziny wraz z dziećmi i wnukami oraz całą społeczność żydowską (oby im Bóg dał wieczne życie) dobrami duszy i ciała."