Tammuz 12

r.

Tammuz 12, Święto Wyzwolenia Urodziny Rebbego Josefa Jicchaka, w roku 5640 (1880). W tym dniu roku 5687 (1927), otrzymał on [Rabin Josef Jicchak] dobrą wieść, że został zwolniony z wygnania, na które został skazany po aresztowaniu za jego wysiłki na rzecz umocnienia Tory i Judaizmu. Fragment z listu Rebbego [R. Josef Icchak]: "Podczas obchodów w następnych dwóch Dniach Wyzwolenia 12tego i 13tego Tammuz'a, chasydzi powinni spotykać się na farbrengen, dla dobra materialnego i duchowego, no i oczywiście w celu otrzymania błogosławieństwa, jak to zostało ustalone przez naszego pierwszego Ojca Alter Rebbe (oby pamięć tego świętego cadyka była błogosławieństwem teraz i na zawsze; jego dusza spoczywa na najwyższych ukrytych wysokościach; oby jego zasługi nas chroniły). Podczas tego farbrengen chasydzi powinni rozmawiać ze sobą w duchu braterstwa o powiększeniu ilości czasu na stałą naukę Tory. Przesyłam im moje błogosławieństwo aby Bóg ich wyróżnił w duszy i w ciele."