Tammuz 11

r.

Tammuz 11 W Tanii wydanej w Zołkwi w roku mewaser tow ("Zwiastun Dobrego", co numerycznie odpowiada 5559, lub 1799), po raz pierwszy wydrukowano Igeret Hatszuwa. Nie ma w niej podziału na rozdziały i istnieją w niej odchylenia od dzisiejszego tekstu.