Tammuz 10

r.

W początkowym okresie przewodnictwa Alter Rebe nauczał, że: "Kroki ludzkie kierowane są przez B-ga". Gdy Żyd przychodzi gdziekolwiek to jest w tym jakaś wewnętrzna (wzniosła) intencja i cel – robienia micwy, czy to pomiędzy człowiekiem a B-giem, czy też pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim. Żyd jest wysłannikiem B-ga. Gdziekolwiek by się ten wysłannik znajdował, to reprezentuje on tam, gdzie jest Wysyłającego (Meszalejach). Najwyższą wartością jaką dusza posiada (wyższą od aniałów będących także wysłannikami B-ga), jest fakt, że dusze są wysłannikami z ramienia Tory".