Tammuz 10

13 Lipiec, 2019 r.

Tammuz 10 W początkowym okresie przewodnictwa Alter Rebe nauczał, że : "Kroki ludzkie kierowane są przez Boga". Kiedy Żyd przychodzi gdziekolwiek to jest w tym jakaś wewnętrzna (wzniosła) intencja i cel – robienia micwy, czy to pomiędzy człowiekiem a Bogiem, czy też pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim. Żyd jest wysłannikiem Boga. Gdziekolwiek by się ten wysłannik znajdował, to reprezentuje on tam Wysyłającego (Meszalejach). Najwyższą wartością jaką dusza posiada (wyższą od aniałów będących także wysłannikami Boga), jest fakt, że dusze są wysłannikami z ramienia Tory".