Tammuz 10

r.

W początkowym okresie swojego przywództwa Alter Rebe nauczał, że: "Kroki ludzkie kierowane są przez B-ga". Gdy Żyd przychodzi gdziekolwiek to jest w tym jakaś wewnętrzna (wzniosła) intencja i cel – spełnienia przykazania B-skiego /micwy, czy to dotyczy relacji pomiędzy człowiekiem a B-giem, czy też pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim. Żyd jest wysłannikiem B-ga. Gdziekolwiek by się ten wysłannik znajdował, to reprezentuje on tam, gdzie jest Wysyłającego (Meszalejach). Najwyższą wartością jaką dusza posiada (wyższą od aniałów będących także wysłannikami B-ga), jest fakt, że dusze są wysłannikami z ramienia Tory".