Adar (I) 4

r.

Wstępne przygotowania do sięgnięcia głębokich pojęć intelektualnych, zwłaszcza tematów Boskości, stanowią (a) dość duży wysiłek dla ciała, by mogło pozbyć się swego zachwytu dla spraw  doczesnych, oraz (b) duży wysiłek dla duszy, by mogła docenić przyjemność dążeń intelektualnych w ogóle, również w sprawach Boskich, w szczególności.