Adar (I) 3

r.

Alter Rebe powiedział: „Micwa ahawat Israel („Miłość do bliźniego”) dotyczy każdego z ludu Izraela, nawet jeżeli nie są znajomymi. O ileż bardziej też dotyczy ona każdego członka – mężczyznę bądź kobietę - społeczności żydowskiej w której mieszka, tego, kto należy do tej społeczności."