Adar (I) 21

r.

Pojęcie "chasyd" jest pojęciem starożytnym. Mędrcy tak nazywali nawet Adama. Opisuje ono perfekcję i doskonałość intelektualną lub emocjonalną albo jedno i drugie. Jednakże w chasydzkiej filozofii Chabadu określenie "chasyd" odnosi się do osoby, która samookreśla własną tożsamość, jego nastawienie  wobec zgłębiania wiedzy i nauki Tory, jak również jego podejście w spełnianiu micwot. On wie, czego mu brakuje, troszczy się i podejmuje starania, aby braki te zniwelować. Jest sumienny w posłuszny,  jak by "przyjmując jarzmo."