Adar (I) 20

r.

Awoda (tłumaczone jako "służba" i "intencja") nie jest intencją tego, że awoda (służba); prawdą samą w sobie raczej jest awoda, jak "pazury", jest prawdą. Dlaczego to zaskokuje?  "Widział atrybut Prawdy..." , Talmud stwierdza: "...a on się ukorzył...".