Adar (I) 20

r.

Awoda (przetłumaczona jako „służba” i „dążenie”) nie jest dążeniem do tego, aby sama awoda (służba) była prawdziwa1, raczej sama prawda jest awodą, aby „drążenie” było prawdziwe. Dlaczego to cię dziwi? „Zobaczył atrybut Prawdy” — głosi Talmud— „i upadł na twarz” *

*Sanhedryn 111a. Gdy B-g objawił Moszemu swoje Trzynaście Atrybutów Miłosierdzia – Sz'mot 34:6 – Mosze upadł na twarz, jak powiedziano w wersecie 8. Talmud pyta, które z Atrybutów tak zaskoczył Mosze, i odpowiada, Atrybut Prawdy.