Adar (I) 19

r.

Nawet zwyczajni chasydzi byli świadomi ich wiedzy Tanach’u. Mieli zwyczajowe postępowania: po Szacharicie, studiowali Miszny; następnie podczas zakładania tałes i tefilin recytowali pewną ustaloną część Tanach, tak że wyznaczali, że każde trzy miesiące kończyli czytanie kolejnej części Tanach.