Elul 16

r.

Alter Rebe zinterpretował stwierdzenie: „Kto ocalił jedno życie (ludu) Izraela, jest tak, jakby ocalił cały świat”:
Należy postrzegać Żyda, jak stojącego w pierwotnej myśli Adama Kadmona [pierwszego człowieka]. Tam każda dusza stoi razem ze wszystkimi pokoleniami, które mają zstąpić na ten świat, aż do przyjścia Mesjasza, sprawiedliwego Odkupiciela.
Gdy człowiek wyświadcza komuś przysługę, jest to przysługa dla wszystkich tych dusz aż do końca wszystkich pokoleń.