Kislew 8

r.

Człowiek powinien myśleć nad tym, jak wielkie są dobrodziejstwa Stwórcy: Tak wydawało by się nikła, istota, Człowiek, może sprawić wielką radość „Największemu ze wszystkich wielkich”, o którym napisano: „Nie da się ogarnąć rozumiem Jego Wielkość”. (1) Człowiek zatem powinien być zawsze pełen gotowości i wykonywać swoją służbę dla Niego z gorliwym sercem i duchem.

(1) Tehillim 145:3