Kislew 19

r.

Z listu mojego ojca*:
19 Kislew... święto, podczas którego „On odkupił naszą duszę w pokoju” [1] i dane nam oświecenie i witalność naszej duszy, ten dzień to Rosz HaSzana, ponieważ Chasyd zostawił nam w spadku przez naszych świętych przodków [2], identycznie z nauki Baal Szem Towa [3].
„Dzień ten jest początkiem Twoich dzieł”,[4] wypełnieniem prawdziwej intencji stworzenia człowieka na ziemi, którą jest wywołanie objawienia światła wewnętrznej części [5] naszej świętej Tory.
W tym dniu to światło dostaje impuls "do przodu" na cały rok. Naszym obowiązkiem w tym dniu jest przebudzenie naszych serc z najgłębszym, elementarnym pragnieniem i wolą, w samej głębi naszego serca, aby B-g oświecił nasze dusze światłem Swojej Wewnętrznej Tory.
„Z głębin wołałem do Ciebie, Og-d” [6], aby wydobyć esencję i wewnętrzną istotę Tory B-ga i micwot B-ga z wnętrza i esencji Nieskończonego (niech będzie Błogosławiony On), aby oświecić wnętrze naszych dusz. Aby cała nasza istota (to znaczy nasza całkowita egzystencja, esencja i rozszerzenia)  była poświęcona wyłącznie Jemu, aby usunąć z nas wszelkie naturalne nieczyste cechy, które są złe i niegodne. Zamiast tego, wszystkie nasze uczynki i sprawy (nasza służba dla Niego, Tora i micwot oraz nasze ziemskie przedsięwzięcia niezbędne do utrzymania w zddrowiu ciała) kierują się szczerymi intencjami ze względu na Niebo, jak życzy sobie B-g.

Niech B-g, Miłosierny Ojciec, zlituje się nad nami i poprowadzi nas dobrą i sprawiedliwą ścieżką, abyśmy „zobaczyli Jego oblicze w prawości. (Tehillim 11:7).

* Data: środa, 16 Kislew, 5662.

1. Tehillim 55:19.
2. Rebe'im Chabadu. W języku hebrajskim po „przodkach” pojawia się wyrażenie: „Niech pamięć o tych świętych i świętych będzie błogosławieństwem dla życia w "olam haba" – duchowym życiu ostatecznym; ich dusze spoczywają w raju; niech ich zasługa nas chroni”.
3. W tekście hebrajskim: „… Baal Szem Towa – niech jego pamięć będzie błogosławieństwem”.
4. Sidur (modlitewnik Chabadu), s. 288.
5. Zobacz „O naukach o Chasydzie, Kehot.
6. Tehillim 130:1.