Tammuz 8

r.

Dowiadujemy się, że miłość Pana B-ga do Abrahama była spowodowana głównie "…on nakaże (jecawe) swoim dzieciom oraz domownikom...." (Bereszit, 18:19) W tym wypadku Jecawe trzeba rozumieć jako " doprowadzić do związku z Bogiem. Cały wysiłek Abrahama w awoda (służba Boża) podczas wszystkich testów nie może być porównywalna z jego wpływem na innych w celu związania ich z Bogiem, czyli spowodowania spełnienia dobrego uczynku.


udostępnij