Tammuz 8

r.

Tammuz 8 Nauka Tory: Chumasz: Balak, pierwsza parsza z komentarzem Rasziego. Tehilim: 44-48 Tanja: Tak naprawdę to, (str. 335)…wytłumaczone jest gdzieindziej. (str. 337). Dowiadujemy się, że miłość Pana Boga do Abrahama była spowodowana głównie "…on nakaże (jecawe) swoim dzieciom oraz domownikom. W tym wypadku Jecawe trzeba rozumieć jako " doprowadzić do związku z Bogiem. Cały wysiłek Abrahama w awoda (służba Boża) podczas wszystkich testów nie może być porównywalna z jego wpływem na innych w celu związania ich z Bogiem, czyli spowodowania spełnienia dobrego uczynku.


udostępnij