Tammuz 7

r.

Tammuz 7 Nauka Tory: Chumasz: Chukat, Szewii z komentarzem Rasziego. Tehilim: 39-43. Tania: Roz. 11. Dziesięciu (Str. 333)…w jego sercu. (Str. 335). Mój ojciec powiedział: W chasydyźmie "początek jest zakotwiczony w końcu, a koniec jest zakotwiczony w początku". To jest stan igulim  - "kręgi", bez początka ani końca. Mimo to porządek i systematyka  są konieczne.  Baal Szem Tow był bardzo systematyczny i uporządkowany. Jego następca Magid  też kładł nacisk na porządek -  a mój pra dziadek – Alter Rebe – nauczał chasydów porządku. Jest to widocznym w jego maamarim, listach i melodiach. Chasydom ustalającym harmonogram Rebemu w Liożnie – a potem w Liadi – zabronionym było zmieniać w nim cokolwiek bez zgody Rebego i każda taka zmiana musiała być logicznie uzasadniona. Rebe miał specjalny komitet, na czele którego stał jego brat R. Jehuda Leib. Jego zadaniem było doglądanie porządku wśród chasydów. Dodatkowy komitet z Mitteler Rebe na czele zarządzał młodymi chasydami.