Tammuz 6

r.

Tammuz 6 Nauka Tory: Chumasz: Chukat, Sziszi z komentarzem Rasziego. Tehilim: 35-38 Tanja: Na przykład, (str. 331)… w ogóle atrybuty. (str. 333). (Efekt) każdego wykonywania poszczególnej micwy określamy jako dalej poprzez (wykonywanie) tych innych micw – są one makif – ogólne zawierające całą przyrodę. Taką na przyład wszechogarniającą (makif) jest micwa cdaki.  Wynika to z faktu, że wszystkie micwy nazywamy "cdaką" i dlatego dobrze jest dać monetę na cdakę przed każdą micwą bowiem ta czynność tworzy  wewnętrzną (pnimi) wszechogarniającą aurę – makif wokół każdej poszczególnej micwy. Tym niemniej tego rodzaju makif tworzy "bliską aurę" natomiast makif Tory jest aurą "oddaloną" i o wiele ważniejszą