Adar (I) 6

r.

Haszem obdarował człowieka wspaniałą cechą, jest nią posiadanie wrodzonego zmysłu - „uczucie” okazywania komuś życzliwości i czerpania z tego głębokiej przyjemności. Może się to przerodzić w stosunki międzyludzkie do tego stopnia, że ​​człowiek będzie cenił bardziej drugiego nie mniej, a nawet bardziej niż siebie. Może znaleźć wiele wyjaśnień, dlaczego zasługuje na własne udręki i problemy, broń B-że, jednak wyjaśnienie tego w odniesieniu do cierpienia innych - jest absolutnie niemożliwe.