Elul 8

r.

Cemach Cedek wymienił trzy rzeczy, dzięki którym odniósł sukces na zjeździe  rabinackim w Petersburgu w 5603 (1843). Jedną z nich była zasługa trzydziestu dwóch tysięcy godzin, które przepracował nad dyskursami Alter Rebe w ciągu trzydziestu lat od 5564 do 5594. (W latach 5564 - 1804 - wyznaczył specjalny okres na studiowanie dyskursów Alter Rebe , a w latach 5594 - 1834 - rozpoczęto prace nad ich publikacją).*

* patrz wpisy HaJom Jom z Szwat 3 oraz Adar I, 14