Elul 14

r.
Kierując się wskazówkami mojego ojca: Trzymaj się z daleka - w najwyższym stopniu - od agresywnych napastników. Nie dlatego, że brakuje nam mocy bądź ducha do zwycięstwa lub jesteśmy bojaźliwi, ale dlatego, że musimy poświęcić wszystkie nasze siły wyłącznie na wzmocnienie naszej własnej tożsamości, potęgi Tory i micwot, wykonywanych w świętości i czystości. Musimy się temu całkowicie poświęcić, z rzeczywistym mesirat nefesh (samo poświęceniem), a nie tylko z potencjalnym mesirat nefesh.