Elul 28

r.
"Błogosławieństwo B-ga przynosi bogactwo "(Misznei, 10:22).
Jest to stwierdzenie ogólnie, natomiast szczególnie - dla każdego, kto poświęca swój czas na zajęcie się potrzebami wspólnoty w sprawach miłosierdzia i umacniania judaizmu, jak to się mówi: *B-g nie pozostaje w dłużny*. Za każdą dobrą rzecz, jaką człowiek czyni, jest wynagrodzony przez B-ga, w pracy, zdrowiu i środkach do życia, w obfitości.