Tiszrej 25

r.

Dziesięć melodii, niektóre tylko pojedyncze strofy, przypisuje się autorstwu Alter Rebbe jako skomponowane przez niego.
Te przypisywane Mitteler Rebbe zostały skomponowane w jego czasach i śpiewane w jego obecności, ale on ich nie skomponował. Miał grupę utalentowanych muzycznie młodych mężczyzn, znanych jako „kapelle Mitteler Rebbe”, podzielonych na dwie grupy: wokalistów (baalei shir) i muzyków grających na różnych instrumentach (baalei zimra).