Nisan 4

r.

Dwa rodzaje „Awody” (tł.: służby B-gu) dla osób nie praktykujących regularnie:

1) Awoda „sam na sam”: gdy, na przykład, się jest w pracy, masz wolną chwilę gdziekolwiek jesteś, trzeba zwyczajnie studiować Misznę lub  też rozdział Tanji. Lub też można przywołać w pamięci Torę - na przykład Humasz, Misznę, Tehillim, Tanję, w ten sposób pojawi się możliwość przeanalizowania przywołanych źródeł w miejscu, gdzie się znajdue - Tu i teraz  na rynku, na ulicy lub gdziekolwiek.

2) Awoda, gdy się jest wśród innych: rozmawiając na przykład o sprawach biznesowych, trzeba naprowadzić rozmowę tak, aby móc uzupełnić tok rozmowy pożądanymi treściami, też poszukać jakiegoś powodu lub okazji, aby zachęcić rozmówcę / rozmówców do nauki Tory i innych źródeł.