Nissan 5

r.

W Birkat Hamazon w Recei (str. 91), mówi się Baal hayeshuot ("b" w pierwszym słowie) u'vaal hanechamot ("v" w drugim słowie).

Mój dziadek wyjaśniał mówiąc: "Miejsce człowieka nie jest po to, by go uhonorować, ale raczej człowiek ma uhonorować miejsce, które zajmuje. "  Hebrajskie słowo „kawod” - "honor", ma dwa znaczenia. Jednym z nich jest „kaweid”- "wątroba", jak mówi Tora - "Serce faraona jest kaweid (ciężkie ) oraz komentarz Mędrców: "Jego serce stało się jak wątroba, "(zimne, nieczułe). Drugie znaczenie jest „kawod”, to "honor" i oznacza objawienie w B-skiej iluminacji.

"Miejsce nie honoruje człowieka": Miejsce (i okoliczności) też nie powodują, że się staje oziębłym i nieczułym. Raczej "Człowiek honoruje swoje miejsce," człowiek ma zdolność i moc rozjaśnić otoczenie, miejsce, gdzie się znajduje światłem i mądrością Tory i swoim służeniem, postawą. Kiedy dusza wstępuje do ciała, daje przysięgę być cadykiem. Przysięga, sz'wua, oznacza "sytość"; osoba jest hojnie obdarzona wybitną mocą, aby spełnić zamiar B-ga - posiadanie duszy (zstąpienie do świata materialnego). I jak to jest ze wstąpieniem duszy, tak jest także z każdą osobą, niezależnie od miejsca, gdzie się znajduje.