Nissan 5

r.

W Birkat Hamazon w Recei (str. 91), mówi się Baal hayeshuot ("b" w pierwszym słowie) u'vaal hanechamot ("v" w drugim słowie).

Mój dziadek skomentował mówiąc: "Miejsce człowieka nie jest po to, by go uhonorować, ale raczej człowiek ma uhonorować miejsce, które zajmuje. " Termin „kavod” - "honor", ma dwa znaczenia. Jednym z nich jest „kaveid”- "wątroba", jak mówi Tora - "Serce faraona jest kaveid (ciężkie ) oraz komentarz Mędrców: "Jego serce stało się jak wątroba, "(zimne, nieczułe). Drugie znaczenie jest „kavod”, to "honor" i oznacza objawienie w boskiej iluminacji.

"Miejsce nie honoruje człowieka": Miejsce (i okoliczności) nie powodują, że się staje oziębłym i nieczułym. Raczej "Człowiek honoruje jego miejsce," człowiek ma zdolność i moc rozjaśnić otoczenie (miejsce), gdzie się znajduje światłem Tory i avod’ą.Kiedy dusza wstępuje do ciała, daje przysięgę być cadykiem. Przysięga, sz'wua, oznacza "sytość"; osoba jest hojnie obdarzona wybitną mocą, aby spełnić zamiar B-ga - posiadanie duszy (zstąpienie do świata materialnego). I jak to jest ze wstąpieniem duszy, tak jest także z każdą osobą, niezależnie od miejsca, gdzie się znajduje.