Tammuz 20

r.

Istnieją trzy rodzaje hitbonenut kontemplacji, medytacji - hitbonenut: * Medytacja w celu nauki: po gruntownym zrozumieniu samego konceptu, staramy się medytacją zgłębić jeszcze bardziej dany  temat aż do dotarcia do jego intelektualnej podstawy. * Medytacja przed modlitwą: ta skierowana jest na żywotność poznanego konceptu w przeciwieństwie do wyczucia intelektualnego jak to się dzieje podczas medytacji w celu nauki. * Medytacja podczas modlitwy: aby poczuć  "Element B-ski" w danej koncepcji. Wszystkie trzy stanowią szczeble emocjonalne. Tylko dzięki życzliwości w stosunku do nas jesteśmy w stanie od czasu do czasu poczuć B-skość spontanicznie bez jakiegokolwiek wysiłku. Dzieje się tak dzięki wartości zwanej "Najwyższą Esencjonalną B-skością" wewnątrz duszy. Aby jednak uzyskać ten stan własnymi siłami, niezbędna jest awoda - służenie Jemu w formie powyższych trzech rodzajów medytacji.