Tammuz 21

r.

Nie odmawiamy "szehehianu" w czasie tych Trzech Tygodni i to nawet w Szabbat.
Jak napisane: Oni Mi zrobią przybytek święty i zamieszkam pośród nich".  Pośród nich to znaczy w każdym z  ludu Izraela. W sercu każdego Żyda jest przybytek dla B-ga, niech będzie błogosławiony On.
Miejsce to pozostaje świętym nawet w czasach wygnania i spustoszenia. W Midraszu Sz'mot Raba, rozdział 2, R. Acha mówi: „Szechina (B-ska Obecność) nigdy nie odchodzi od HaKotel [Ściany Płaczu]”. Dewastacja, zburzenie ogranicza się jedynie do budowli. Tak też jest w przypadku przybytku w sercu każdego Żyda; podstawa jest pełna, jasna i czysta, jak jest napisane, śpię, ale moje serce jest czujne, ale moje serce czuwa, aby je wykonać ”. Każda forma (duchowego) spustoszenia (niech B-g chroni przed tym) znajdująca się w sercach ludu Izraela jest tylko w tych aspektach ludu, analogicznych do budynków nad fundamentami. Jednak fundament indywidualnego sanktuarium pozostaje w stanie świętym.