Tammuz 19

r.

Tammuz 19 Zwyczajem mojego ojca było: podczas podróży, kiedy zatrzymywał się w jednym miejscu na kilka miesięcy, odmawiać tfilat haderech, modlitwę podróżujących (str. 86), codziennie podczas modlitwy nie wymawiając imienia Bożego na końcu.