Tammuz 19

r.

Tammuz 19
Zwyczajem mojego ojca było: podczas podróży, kiedy zatrzymywał się w jednym miejscu na kilka miesięcy, odmawiać tfilat haderech, modlitwę podróżujących, codziennie podczas modlitwy nie wymawiając imienia B-żego na końcu.