Elul 2

r.
Izraelici nazywani są dziećmi erec cheifec (upragnionej ziemi) - /Malachi 3:12; Ijar 17/,  ponieważ posiadają liczne "cenne przedmioty" (tłum: chafeicim z hebr.: przedmioty),  jak miłość do B-ga i lęk przed B-giem jak również dobre cechy charakteru. Wydobycie tych cech na „powierzchnię” zależy wyłącznie od ich uaktywniania. Jest oczywiste, że na ziemi są źródła żywej wody; różnica między nimi jest tylko taka, że niektóre są tuż pod powierzchnią, inne są głęboko. Wszystko zależy więc od porządnego „drążenia”, od wytrwałości i cierpliwości człowieka. Ponieważ „racon” (wola) jest wyższą władzą, która "wydaje rozporządzenia", rządzi wszystkimi innymi „sekcjami” i zmusza ich do aktywności zgodnie z jej poleceniami - z tego wynika, że istotą pracy człowieka jest pobudzanie woli do działania - zarówno siebie samego, jak innych.