Aw 29

r.
Awoda* ma być wynikiem własnych starań. Najwyższe wysokości są osiągane, gdy człowiek sam odpowiada za siebie - wtedy dokonania są tym bardziej cenne. (tłum. awoda - święta służba, praca)