Siwan 14

r.

Przy zakładaniu tallit-katan rano wraz z obmywaniem rąk oraz gdy już można powiedzieć b'racha, recytować należy al mitcwat cicit; (L'hitateif b'tzitzit mówi się tylko w przypadku zakładania dużych tałesów, którymi można się owinąć). Jeśli ktoś nie może powiedzieć b'racha, podczas zakładania tallit-katan, a następnie przed modlitwą, powinien przytrzymać cztery cicit i dopiero wtedy powiedzieć b'racha. Jednakże, jeśli ktoś ma na sobie założony duży tałes, również nie wypowiada się b'racha dla tallit-katan.