Cheszwan 29

r.
Nie możemy odpowiednio opisać wielkiej zasługi tych, którzy pełnią świętą służbę przed Stwórcą, m.in. czytając Techilim w obecności minjanu, oraz wielkiej przyjemności, jaką to służenie sprawia na Wysokościach, jak omówiono w świętych tekstach i bardzo niewielkiej części w "Kuntres Takanat Amirat Tehillim B'rabim (Koweic Michtawim 1). 1 Jak że szczęśliwy jesteś, Izraelu, i obyście wszyscy zostali pobłogosławieni odpowiednim zdrowiem i obfitym źródłem utrzymania - wy, wasze żony, wasi synowie i wasze córki (B-g daruje życie wieczne). 2 Za zasługi swoje niech całe zgromadzenie Izraela w waszych społecznościach, pomóżcie (pośród wszystkich naszych żydowskich braci) we wszystkim, czego potrzebują, materialnie i duchowo.