Tewet 6

r.
"Poznajcie B-ga waszych ojców i służcie Mu całym sercem.”* Wszelka wiedza i zrozumienie Tory, nawet najgłębsza, musi być wyrażona poprzez służbę [B-bu] = awoda.
T.j. osiągnięcie intelektualne powinno  przynieść rzeczywiste udoskonalenie i rozwój cech charakteru i muszą zostać przetransferowane do głęboko zakorzenionego wewnętrznego oddania [B-gu] - wszystko to, co w terminologii chasydzkiej nazywane jest „awoda”"
* Diwrei Hayamim I, 28:9.