Tewet 23

r.
(Tu pojawia się poprawka do tekstu Tory Or, ważna tylko w języku hebrajskim. Tłumacz). Samo narzekanie nie przyniesie nic dobrego. Jęk jest tylko kluczem do otwarcia serca i oczu, aby nie siedzieć w miejscu ze złożonymi rękami, ale zaplanować uporządkowaną pracę i aktywność, każdy człowiek, gdziekolwiek może być skuteczny, powinien działać na rzecz szerzenia Tory i przestrzegania Micwot. Ktoś może to zrobić poprzez pisanie, ktoś inny dzięki swoim zdolnościom oratoryjnym, inny dzięki swojej zamożności.