Cheszwan 8

r.
Słowo „micwa” („przykazanie”) pochodzi od słowa „cawta” - „połączenie”. Ten, kto wypełnia przykazanie, łączy się z Esencją Wszechmogącego, która jest początkiem nakazującym wypełnienie tego przykazania. Oto, co powiedziano (7): „Nagrodą za przykazanie jest samo przykazanie”. Połączenie z Dającym przykazanie jest dla niego nagrodą. (7)  Pirke Awot, 4:2