Elul 26

r.

Procedura kaszerowania mięsa do jedzenia - poprzez oczyszczenie go z zakazanej krwi - polega na: moczeniu, soleniu i płukaniu. Te pojęcia w awodzie (posłudze): „Moczenie” - zagłębienie się według słów Rebbe; „solenie” - jechidus; „płukanie” - piosenka chasydzka (niggun).