Tammuz 2

r.
Alter Rebbe napisał w swoim Siddur: "Warto powiedzieć przed modlitwą: "Niniejszym podejmuję się spełnienia micwy - Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Oznacza to, że przykazanie ahavat Jisrael jest bramą wejściową, przez którą człowiek może przejść, aby stanąć przed B-giem by służyć Jemu. Za sprawą tej achawat - miłości akceptowana, wysłuchna jest modlitwa modlącego się.