Nissan 27. 12 Omer

r.
Jest możliwe, że sprawiona komuś przyjemność będzie całkowicie nietrafiona, jak pisze Alter Rebe w rozdziale 7 Tanii: „Tak nam nakazano - "uświęcić sobą tym, co jest Tobie dozwolone".  Człowiek powinien wnosić świętość tam, gdzie jest to dopuszczalne tak, by służyć jednemu przeznaczeniu - zgłębieniu jego wiedzy Tory, micw oraz strach przed B-giem i dobrych cech charakteru.