Nissan 28, 13 Omer

22 Kwiecień, 2015 r.

Chasydzi pytali Alter Rebe: “Jaka avoda jest nadrzędna  - miłość do B-ga czy miłość do Izraela?”
On odpowiedział: „Obie – miłość do B-ga i miłość do Izraela są po równo zakorzenione w każdym Żydzie neshama, ruach i nefesh  są równoznaczne:"  
W Księgach jest napisane „Ja was umiłowałem, mówi B-g”.  Wynika z tego, że miłość do Izraela jest nadrzędna - dla ciebie to jest miłość którą twój najdroższy kocha. "