Nissan 29, 14 Omer

r.

Wstęp do "Likutei Tory na trzech Parshiot" jest maamar który zaczyna, "Aby zrozumieć tę sprawę Boskości duszy, jest napisane, nie będziesz jeść ...". Ten maamar pierwotnie wygłosił Alter Rebe do Cemach Cedek. Zaś Cemach Cedek powtórzył maamar w obecności Alter Rebego, który następnie powiedział do niego: "Ale przyprawa?". Następnie Cemach Cedek wykonał odpis maamar z notatkami w nawiasach. Alter Rebe przejrzał i poprawił odpis i polecił, by notatki w nawiasach zostały wprowadzone w tekście maamar.

Za namową mojego ojca, maamar został wybrany, aby służyć jako wstęp do "Likutei Tory (do Trzech Parsziot" Rebe Maharash)