Nisan 26, 11 Omer

r.

Z rozmów (sichot) mojego ojca: „Chassidus wymaga jednego...... Umyj swoje ciało (po hebrajskiu „i b'ssaro”) wodą i ubierz się w kapłańskie szaty".  Element intelektualny Chassidus: należy dokładnie oczyścić ciało i usunąć nawyki ciała. Nawyki są określone słowem et ("i") w cytowanym wersecie, co oznacza "to, co jest przypadkowe w ciele” - nawyki wyrobione przez organizm. Tylko wtedy można ubrać się w "święte szaty."
Rozważając Chassidus, omawiając Chassidus oraz praktykę chasydów medytowania przed davening - są to "święte szaty," szaty, które zostały przesłane z wyżyn świętości. Ale każdy powinien osobiście zmyć nieczystości "ze swojego ciała wodą …". Szaty duszy dane są każdemu z wysokości. Ale zmywając nieczystości "nieprzewidziane", które powstają  z natury ciała i przewracając ciału "ciało świętości" co jest do osiągnięcia wyłącznie poprzez własne wysiłki człowieka. To, czego wymaga Chassidus, jest ideałem, dla którego nasz wielki nauczyciel (Alter Rebe) poświęcił się całkowicie i bezinteresownie. Otworzył przewód całkowitego poświęcenia, ofiarowania siebie służbie Bożej poprzez modlitwę, związane się z samą istotą En Sof, nieskończonej Boskości. Chassidus umieszcza chassida twarzą w twarz z esencją En Sof.