Adar 2, 16

r.

Awoda (służenie) dla biznesmena obejmuje wzbudzanie w sobie wiary i doskonałej ufności w Tego, który karmi i podtrzymuje wszelkie ciało, że zapewni mu obfite środki do życia. Powinien być naprawdę szczęśliwy i pogodny, jakby całe jego utrzymanie było już w pewne.