Siwan 20

r.

Wśród aforyzmów mojego dziadka: Struktura intelektualna i emocjonalna chasyda jest zgodna z jego pierwszym jechidus z jego Rebe. Pierwszy jechidus (*) jest zgodny z esencją charakteru chasyda. Rebe zaleca kolejność awody (służby B-gu) odpowiednią do natury esencji chasyda.

(*) Dusza B-ża składa się z pięciu części, z których jechida jest najwyższą. Podczas audiencji u Rebe (jechidus) spotykają się jechida Rebe i chasyd. Odpowiednio przygotowany chasyd (por. Tammuz 18) przełoży to przebudzenie jechidy na namacalny rozwój duchowy i moralny